FMJ Zorg

Wie zijn wij?

FMJ Zorg is een jonge ondernemende organisatie voor mensen, met een verstandelijke beperking en of psychiatrische problematiek.

Wij verzorgen begeleiding individueel, begeleid wonen, veilige dagbesteding en persoonlijke verzorging. Er is sprake van maatwerk. Met de cliënt wordt de zorgvraag besproken en de werkzaamheden worden daarop aangepast.

Bij FMJ Zorg denken we vanuit de mogelijkheden van de cliënten, rekening houdend met hun beperkingen. Alles is erop gericht om er, samen met u, voor te zorgen dat u zo weinig mogelijk zelfstandigheid hoeft in te leveren en zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden zoals u gewend bent.

U kunt bij FMJ Zorg op comfortabele wijze wonen in een warme, vertrouwde omgeving met zorg en service die is toegesneden op uw wensen en behoeften.

Onze Visie

Als basis voor onze visie geldt het respect, de waarde en de zorg die ieder individueel persoon verdient. Onze benadering is gericht op het creëren van een woonzorgomgeving voor cliënten waarbij de waardigheid van het individu centraal staat. Zowel cliënten met psychiatrische klachten als met verstandelijke problematiek zijn bij ons van harte welkom.

Essentiële en veelal onderscheidende kenmerken van onze benadering zijn: toewijding, respect, verantwoordelijkheid, attentie en alertheid, empathie, deskundig, sociaal bewogen en maatschappelijk verantwoord.

Bij FMJ Zorg maken we goede afspraken en komen die ook na. Onze cliënten ervaren dat we echte aandacht hebben. We dragen zorg voor een verzorgd lichaam en goed eten en drinken. We brengen de risico’s voor de cliënt in kaart en maken daar afspraken over zodat de beste zorg verleend kan worden.

Onze deskundige medewerkers ondersteunen het levenspad van de cliënt wanneer en waar het nodig is. En maken samen met de cliënt de juiste keuzes. Hoe ze dat doen verschilt per cliënt. Maar één ding is altijd hetzelfde: onze medewerkers hebben hart voor de cliënt, hart voor de zorg en passie voor hun werk. Kernwaarden die onze medewerkers typeren zijn: nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.

Om te zorgen dat onze medewerkers goede kwaliteit kunnen leveren, biedt FMJ Zorg als organisatie bescherming en ondersteuning.

Onze Missie

Onze missie is om met onze cliënten invulling te geven aan de waarden die voor hen belangrijk zijn in het leven.

FMJ Zorg staat voor kleinschalige, deskundige en menselijke begeleiding waarbij respect, ontspanning, gezelligheid en herkenbaarheid voorop staat.
We willen iedere cliënt positieve ervaringen meegeven in het leven en in hun eigen kracht zetten. Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Alle cliënten zijn gelijkwaardig en uniek. Iedere cliënt heeft recht op respect, ontplooiing, andere mensen om zich heen en het maken van eigen keuzes. Dit betekent dat wij binnen FMJ Zorg ieder mens respecteren, inspelen op de mogelijkheden van de cliënten en ondersteuning bieden bij het maken van zijn of haar keuzes.

Ons doel is om vraaggericht te werken, in een situatie waar ieder zich veilig en thuis voelt. Ontspanning en gezelligheid zijn termen die we belangrijk vinden binnen FMJ Zorg.
Wij bieden onze bewoners dan ook een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij liefdevolle aandacht en hoogwaardige zorg ontvangen. Wij streven er naar dat onze bewoners zich heel erg thuis voelen.

Onze benadering

Bij de inrichting van de zorg en de wijze waarop de bewoners worden bediend, staat het individu centraal. Wij hanteren daarbij als uitgangspunt dat een bewoner zoveel mogelijk het leven moet kunnen leiden als hij of zij gewend is.

Onze zorg- en servicemedewerkers staan te allen tijde klaar om de best mogelijke zorg en de hoogst mogelijke service te verlenen.

Wij hanteren daarnaast de volgende principes:

  • De cliënt en het team bepalen samen de dagelijkse gang van zaken.
  • De cliënt behoudt zo veel mogelijk de regie en inrichting over het eigen leven.
  • Familie is altijd welkom om mee te helpen in de zorg.
  • De cliënten kunnen zich veilig en behaaglijk voelen (nabijheid, vertrouwdheid, herkenbaarheid), dankzij sociale contacten en ondersteuning.
  • De medewerkers vormen een geïntegreerd onderdeel van een normaal huishouden.
  • De medewerkers zijn “op bezoek” bij de cliënt, in plaats van andersom.

Kwaliteit

FMJ Zorg vindt het belangrijk dat cliënten de zorg en de behandeling krijgen, die aansluiten op hun behoeften. En dat die zorg en behandeling op een prettige manier geleverd wordt in een aangename omgeving. Vanzelfsprekend aangeboden door goed geschoolde medewerkers die werken volgens professionele standaarden.

De belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit die wij leveren, is voor ons de mening van onze cliënten. Bij FMJ Zorg onderzoeken we op verschillende manier de ervaringen van onze cliënten.

Tevredenheidsonderzoek FMJ Zorg

FMJ Zorg is bezig met de ontwikkeling van een eigen tevredenheidsonderzoek. Hiermee gaan we de klanttevredenheid onderzoeken van de cliënten bij de dagbesteding en de cliënten die in een locatie van FMJ Zorg wonen.

Vanaf januari 2017 vragen we aan alle cliënten die bij ons zorg hebben ontvangen naar hun ervaringen over onze zorg- en dienstverlening. Naast een algemene waardering worden vragen gesteld over de informatieverstrekking en het verblijf.

Zie voor contactgegevens onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/dagbestedingenindividuelebegeleiding/?fref=ts&__mref=message_bubble